1. Inleiding

1.1 Deze Algemene verkoopvoorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de verkoop van producten door Safe Outdoor Shop aan jou. Safe Outdoor Shop is een onderneming van Shiptron, geregistreerd in Nederland en ons vestigingsadres is De Dolfijn 24, 1601 MG Enkhuizen, Nederland.

1.2 Ons Privacybeleid is eveneens van toepassing op jouw gebruik van de website. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door voor belangrijke informatie over onze privacypraktijken.

1.3 Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je producten op de safeoutdoor.shop bestelt. Door producten op deze website te bestellen, geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. Deze vormen een juridische overeenkomst tussen jou en ons en kunnen alleen worden gewijzigd met onze toestemming.

1.4 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door deze op de website aan te passen, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging geen invloed heeft op aankopen die je hebt gedaan voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

2. Bestelling

2.1 Je kunt een bestelling plaatsen om een product, dat op onze website voor verkoop wordt geadverteerd/getoond, te kopen door de instructies op het scherm te volgen nadat je op het product hebt geklikt waarin je geïnteresseerd bent. Je krijgt de mogelijkheid om invoerfouten in je bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop je je bestelling verzendt.

2.2 Nadat je een bestelling bij ons hebt geplaatst, ontvang je een e-mail met de ontvangstbevestiging van je bestelling. Let op: Deze e-mail is een ontvangstbevestiging en geen aanvaarding van je bestelling.

2.3 De aanvaarding van je bestelling en de vorming van een overeenkomst tussen ons vinden plaats wanneer we je een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat de bestelde producten naar je worden verzonden, tenzij we je hebben laten weten dat we je bestelling niet aanvaarden of dat je deze al hebt geannuleerd.

2.4 Je kunt de status van een openstaande bestelling op elk gewenst moment controleren door de betreffende bestelling op te zoeken nadat je hebt ingelogd op het gedeelte ‘Jouw account’ van de site. Gebruik hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord die we je hebben gevraagd aan te maken om een geregistreerde klant van de site te worden.

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijs van de producten is zoals vermeld op onze site, behalve in geval van duidelijke fouten. Productprijzen zijn inclusief btw tegen het geldende tarief. De prijs die op onze site wordt vermeld, is exclusief verzendkosten die afzonderlijk op onze site worden vermeld. Je kunt een bestelling plaatsen om een product, dat op safeoutdoor.shop wordt geadverteerd/getoond, te kopen door de instructies op het scherm te volgen nadat je op het product hebt geklikt waarin je geïnteresseerd bent. Je krijgt de mogelijkheid om invoerfouten in je bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop je je bestelling verzendt.

3.2 Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd voorafgaand aan (maar niet na) aanvaarding van jouw bestelling.

3.3 Wij kunnen jouw bestelling pas aanvaarden nadat je deze volledig hebt betaald. Je kunt met de meeste bekende creditcards en betaalpassen betalen door de relevante gegevens op de afrekenpagina in te vullen.

3.4 Onze site bevat een aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige op onze site vermelde producten onjuist zijn geprijsd. We controleren gewoonlijk de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat we het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending van het product naar jou als de juiste prijs van een product lager is dan onze vermelde prijs. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de op onze website vermelde prijs, zullen wij gewoonlijk, naar eigen goeddunken, ofwel contact met je opnemen voor instructies voordat we het product verzenden of jouw bestelling weigeren en je mededelen dat wij de bestelling weigeren. Als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door jou als een fout kon worden herkend, hoeven we de producten niet tegen de verkeerde (lagere) prijs aan jou te leveren.

3.5 Door een creditcard/betaalkaart te gebruiken voor het betalen van jouw bestelling garandeer en bevestig je dat de gebruikte kaart van jou is of, indien niet van jou, dat je bevoegd bent om deze kaart te gebruiken. Alle transacties met creditcard/betaalkaart zijn onderhevig aan validatiecontroles en goedkeuring door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van jouw kaart weigert om de betaling goed te keuren, aanvaarden we jouw bestelling niet. Wij zijn niet verplicht jou te informeren over de reden voor de weigering en wij zijn niet aansprakelijk voor niet-levering. Wij zijn niet verantwoordelijk indien de uitgever van jouw kaart of jouw bank jou kosten in rekening brengt als gevolg van onze verwerking van jouw creditcard-/betaalkaartbetaling in overeenstemming met jouw bestelling.

3.6 Wij raden je aan jouw betaalkaartgegevens niet via e-mail of chat door te geven aan anderen, waaronder aan ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die je kunt oplopen bij het naar ons verzenden van informatie via een internetkoppeling, e-mail of chat. Dergelijke schade is volledig jouw eigen verantwoordelijkheid.

3.7 Houd rekening met het volgende met betrekking tot digitale producten, services en toepassingen die door Safe Outdoor Shop worden aangeboden en die gratis kunnen worden gedownload via de webshop. De gegevensverbinding tussen het toestel van de gebruiker en de gegevensserver bij het gebruik van mobiele onlinediensten, digitale producten of toepassingen maken geen deel uit van de services die door Safe Outdoor Shop worden geleverd. Elke uitwisseling van gegevens om digitale producten, services of toepassingen via internet te downloaden of te gebruiken, kan extra kosten met zich meebrengen. Dit is afhankelijk van het abonnement voor mobiele telefonie en internet waarover de gebruiker beschikt, vooral wanneer deze in het buitenland wordt gebruikt (bijv. roamingkosten). Voor informatie over de algemene voorwaarden met betrekking tot abonnementen voor mobiele telefonie en internet dienen gebruikers contact op te nemen met hun mobiele provider of internetprovider.

4. Informatie over bezorging en retourzendingen

4.1 Elke bezorgdatum die op de website of in enig document of e-mail wordt vermeld, is slechts bij benadering en vormt geen garantie voor bezorging op een bepaalde datum.

4.2 Het eigendom en het risico van verlies gaan op jou over na bezorging van de producten door ons aan de toepasselijke vervoerder, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen door ons.

4.3 Bezorgkosten worden aan het totale verschuldigde bedrag toegevoegd nadat je een bezorgservice uit de beschikbare opties hebt geselecteerd.

4.4 We bezorgen op het adres dat in jouw bestelling is opgegeven. Je kunt je verzendadres niet meer wijzigen nadat je bestelling is geplaatst.

4.5 Je hebt onder je wettelijke rechten het recht om je bestelling te annuleren, een product te retourneren of een serviceovereenkomst om welke reden dan ook te annuleren. Als je een op de site gekocht product wilt retourneren, dien je je voornemen om te retourneren of te annuleren aan ons te verzenden binnen 30 dagen na de datum waarop je, of een door jou aangewezen persoon, het product of de producten in ontvangst hebt of heeft genomen. Als je meerdere producten in een enkele bestelling hebt besteld, dien je je voornemen om te retourneren aan ons te verzenden binnen 30 dagen na de datum waarop je, of een door jou aangewezen persoon, het laatste product van de bestelling in ontvangst hebt genomen. Je hoeft enkel je voornemen om een product te retourneren duidelijk kenbaar aan ons te maken om deze rechten uit te oefenen. Indien je een retour wilt doen, stuur ons dan een bericht aan support@safeoutdoor.shop. Wij zullen dan een retour aanmaken voor jou, en dan ontvang je van ons een retourformulier.

Als je ons hebt laten weten dat je het product wilt retourneren, stuur je het product met de originele bon, de originele verpakking en de meegeleverde accessoires naar ons terug. Nadat je hebt aangegeven dat je een product wilt retourneren of een serviceovereenkomst wilt annuleren, heb je nog 14 dagen de tijd om je producten te retourneren. De directe kosten voor het retourneren van deze goederen zijn voor jouw rekening. Je kunt aansprakelijk worden gesteld als de waarde van de geretourneerde goederen afneemt als gevolg van je behandeling van de goederen (behalve wanneer dit nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

Wij betalen alle van jou ontvangen betalingen voor de aangeschafte goederen terug en betalen tevens de bezorgkosten terug voor de goedkoopste bezorgvorm die wij aanbieden, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij de bovenstaande communicatie hebben ontvangen. We gebruiken dezelfde betaalwijze die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins akkoord bent gegaan. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen weer hebben ontvangen of je bewijs hebt verstrekt dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang wat eerder is.

Let op: Je mag het volgende niet retourneren, behalve in geval van een defect of een conformiteitsgebrek:

 • Elektronische softwaredownloads wanneer het downloaden is begonnen met jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en erkenning dat je je herroepingsrecht verliest.
 • Services, nadat de services volledig zijn verleend, als de serviceverlening is begonnen met jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en erkenning dat je je herroepingsrecht verliest nadat de services volledig zijn verleend. Als de services niet volledig zijn verleend en je hebt verzocht dat de verlening binnen 14 dagen na de afsluitingsdatum van de serviceovereenkomst begint, word je een bedrag in rekening gebracht dat evenredig is aan de verleende services tot het moment waarop je ons op de hoogte hebt gebracht van je voornemen om de serviceovereenkomst te annuleren.
 • Verzegelde software waarvan de verzegeling na bezorging is verbroken.

5. Garanties

5.1 De door jou aangeschafte producten vallen onder de toepasselijke voorwaarden en uitsluitingen voor beperkte garantie die gelden op het moment van verzending, zoals weergegeven op onze website of zoals vermeld op de productverpakking.

5.2 Deze voorwaarden voor beperkte garantie hebben geen invloed op jouw wettelijke rechten en zijn een aanvulling op de consumentenrechten voorzien in EU-wetgeving of de wetgeving van het land waarin je woont als je een consument bent.

5.3 Neem voor productondersteuning en garantieservice contact op met support@safeoutdoor.shop.

6. Productinformatie

6.1 We hebben redelijke stappen ondernomen om de kleuren en andere details van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de afbeeldingen op onze website. Aangezien de werkelijke kleuren en details die je op jouw scherm ziet afhankelijk zijn van jouw monitor, kunnen wij niet garanderen dat alle op jouw monitor weergegeven kleuren of andere details exact overeenkomen met de kleuren of details van het product dat je ontvangt.

6.2 Alle informatie op de site over de afmetingen van producten is uitsluitend als richtlijn opgenomen. Als je niet zeker bent van de grootte van een product raden wij je aan contact op te nemen met support@safeoutdoor.shop.

7. Onze aansprakelijkheid

Safe Outdoor Shop en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor (i) schade die niet is veroorzaakt door enige schending van onze verplichtingen, of (ii) enige zakelijk schade (met inbegrip van winstderving, verspilde uitgaven of verlies van omzet, contracten, verwachte besparingen, gegevens of goodwill), of (iii) eventuele indirecte schade of gevolgschade dat door jou noch door ons was te voorzien toen de verkoopovereenkomst voor de producten door ons aan jou werd aangegaan.

De wetgeving van sommige landen staat enkele of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetgeving op jou van toepassing is, zijn sommige of alle bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je mogelijk aanvullende rechten.

Niets in deze voorwaarden beperkt onze verantwoordelijkheid of sluit deze uit voor frauduleuze verklaringen door ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet-naleven van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden als de vertraging of het niet-naleven voortkomt uit een oorzaak die buiten onze redelijke zeggenschap ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op jouw recht om de producten binnen een redelijke tijd naar je te laten toesturen. Als er vertraging optreedt voordat de producten worden verzonden, brengen wij jou geen kosten in rekening voor de producten totdat deze worden verzonden. Je kunt jouw bestelling op elk moment vóór verzending annuleren.

9. Exportbeperkingen

Op deze overeenkomst zijn de toepasselijke exportwetten van toepassing. Je mag geen producten die je in onze webshop hebt gekocht, exporteren naar een ander land of een andere regio als dit door exportwetten is verboden. Als je van plan bent om een product naar een ander land of een andere regio te exporteren, moet je voorafgaand alle wettelijk vereiste exportvergunningen (of andere overheidsgoedkeuringen) verkrijgen.

10. Algemeen

10.1 Als wij een recht niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht. Je mag jouw rechten krachtens deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Als wij alle of enige van onze rechten niet uitoefenen als je deze Algemene voorwaarden schendt, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten met betrekking tot dergelijke schendingen of daaropvolgende schendingen, noch impliceren wij enige afstand door de aanvaarding van enige betaling. Een dergelijke verklaring van afstand komt uitsluitend tot stand middels een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand die is ondertekend door een daartoe bevoegde Safe Outdoor Shop-vertegenwoordiger. Geen enkele verklaring van afstand van enig recht heeft betrekking op of beïnvloedt enig ander recht waarover wij mogelijk beschikken, noch zal een dergelijke verklaring van afstand van toepassing zijn op enige daaropvolgende soortgelijke of niet-soortgelijke schending.

10.2 Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 is niet van toepassing.

10.3 Indien enig deel van deze Algemene voorwaarden wettelijk onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven alle andere delen van deze Voorwaarden ongewijzigd en blijven onverminderd van kracht.

10.4 Op deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd de toepassing van verplichte bepalingen aanvaard je de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Nederland om eventuele geschillen te beslechten die uit deze Algemene voorwaarden kunnen ontstaan. Als je een consument bent en in de EU woont, is de wet van jouw woonplaats van toepassing op elk geschil dat onder deze Algemene voorwaarden valt. In dat geval kun je een claim indienen om jouw consumentenrechten af te dwingen in verband met deze Voorwaarden in het EU-land waarin jij woont.

8. Alternatieve geschillenbeslechting

Je kunt het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU openen via de volgende koppeling: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2024


Modelherroepingsformulier voor het retourneren van producten

Dit formulier invullen en sturen naar support@safeoutdoor.shop als je de overeenkomst wilt herroepen.

 • Aan:
  Safe Outdoor Shop 
  De Dolfijn 24, 1601 MG Enkhuizen, Nederland
 • Ik/wij [x] stel/stellen [x] je hierbij in kennis dat ik/wij [x] mijn/onze [x] verkoopovereenkomst van de volgende goederen [x] wil/willen [x] herroepen
 • Besteld op [x] / ontvangen op [x],
 • Naam van de consument(en),
 • Adres van de consument(en),
 • Handtekening van de consument(en) (enkel als dit formulier op papier wordt ingevuld)
 • Datum.